Regulamin korzystania z serwisu DEMOTA.PL

Wróć do listy stron


Definicje:

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług.

Usługodawca - oznacza serwis demota.pl

Operator - oznacza serwis internetowy obsługujący Usługodawcę – fima Netive z siedzibą w Warszawie
Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną. Obejmuje podmioty korzystające ze wszystkich rodzajów kont.

Adres IP - unikatowy numer przyporządkowany urządzeniom sieci komputerowych, protokół IP. Adres IP jest przyznawany każdemu Użytkownikowi przez jego dostawca Internetu (ISP).

 

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Operatorem serwisu demota.pl (zwanego dalej "Usługodawcą") jest firma Netive z siedzibą w Warszawie.
1.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).
1.3 Świadczone przez Usługodawcę usługi polegają na przechowywaniu plików publikowanych i tworzonych przez zarejestrowanych Użytkowników serwisu demota.pl.

 

2. Warunki świadczenia usług:

2.1 Osoba publikująca materiały na serwisie demota.pl (zwana dalej "Użytkownikiem"), oświadcza iż posiada pełne prawo do dysponowania, rozpowszechniania oraz powielania pliku, który publikuje na serwisie.
2.2 Identyfikacja Użytkownika odbywa się na podstawie jego adresu IP.
2.3 Użytkownik ponosi wszelką prawną odpowiedzialność za pliki, które zostały przez niego opublikowane na serwisie Usługodawcy.
2.4 Zabronione jest publikowanie na serwisie odmota.pl plików zawierających:
- wirusy komputerowe,
- treści pornograficzne,
- sceny nawołujące do przemocy,
- sceny profanacji,
- materiały i/lub treści łamiące prawo autorskie, w tym prawo autorskie osób trzecich,
- treści sprzecznych z prawem polskim i europejskim,
- materiały mogące narazić osoby trzecie na straty finansowe, moralne itp.

2.5 W przypadku złamania jednego z punktów, paragrafu 2.4 Usługodawca będzie współpracował z odpowiednimi organami prawnymi w Polsce celem wykrycia sprawcy nie legalnego procederu.
2.6 Usługodawca ma prawo usunąć z serwisu wszelkie pliki publikowane na serwisie bez uprzedniego informowania Użytkownika o tym fakcie.
2.7 Usługodawca ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do konta w serwisie demota.pl w przypadku złamania przez niego jednego z postanowień punktu 2.4 Regulaminu.
2.8 Pliki publikowane na serwisie demota.pl są chronione poprzez specjalne mechanizmy uniemożliwiające ingerencję w plik, w tym źródło pliku osobom trzecim.

 

3. Rejestracja i opis konta użytkownika:

3.1. Każdy zarejestrowany w serwisie Użytkownik posiada swój własny, indywidualny identyfikator (login) wybrany w procesie rejestracji.
3.2. Dla jeden adres e-mail można założyć tylko jedno konto w serwisie Usługodawcy.
3.3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za poufność danych dostępu do serwisu Usługodawcy - w tym identyfikator (login) i hasło użytkownika. Użytkownik odpowiada również za wszelkie modyfikacje (danych oraz publikowanych treści) w obrębie swojego konta.
3.4. Po zakończeniu rejestracji na podane konto e-mail Użytkownika wysłany zostaje link aktywacyjny przesłany mailem na adres e-mail podany przez Użytkownika. W przypadku braku aktywacji konta przez 24 godziny od daty rejestracji zostanie ono automatycznie usunięte.

 

4. Reklamacje:

4.1 Usługodawca nie odpowiada za skasowanie bądź uszkodzenie plików publikowanych na serwisie.
4.2 Usługodawca nie odpowiada za zawartość publikowanych przez Użytkowników plików. Podmiotem odpowiedzialnym za zawartość/treść opublikowanego pliku jest Użytkownik, który wgrał plik na serwis Usługodawcy.
4.3 Osoby i instytucje posiadające prawa autorskie do plików zamieszczonych w serwisie prosimy o przesłanie listy plików (adresów url do publikacji na serwisie) naruszających te prawa na adres e-mail kontakt@demota.pl. Mogą też wykorzystać do tego celu formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://demota.pl/kontakt
W przypadku naruszenia praw autorskich wszystkie chronione prawami autorskimi pliki zostaną usunięte z serwisu w ciągu 48h.

4.4 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu korzystania z serwisu w dowolnej chwili i bez powiadomienia Użytkowników.

 

5. Postanowienia końcowe.

5.1 W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.2. Dodatkowe informacje oraz wszelkie pytania dotyczące niniejszego Regulaminu należy kierować poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie: https://demota.pl/kontakt

 Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Akceptuję